ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย) ฝ่ายโยธา

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564